Werkwijze

- U wordt thuis bezocht en het werk wordt besproken

- U ontvangt een transparante offerte 

- In een begeleidend schrijven worden de afspraken vastgelegd

- Het werk wordt zoveel mogelijk volgens uw wensen ingepland

- U tekent de offerte en het begeleidend schrijven voor akkoord

- Na ontvangst van de getekende offerte wordt het werk ingepland en uitgevoerd

- Bij het werk vrijgekomen afval wordt afgevoerd

- Betaling binnen 8 dagen na ontvangst factuur

- Enkele weken na het beëindigen van het werk vindt een evaluatie plaats.